You are here:

An tAire Denis Naughten

Rugadh an tAire Naughten sa Droim, Contae Ros Comáin. Cuireadh oideachas air i Scoil Náisiúnta Ardkeenan, i gColáiste San Aloysius, Áth Luain, sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath agus i gColáiste na hOllscoile Corcaigh áit a ndearna sé tionscadal taighde sa Mhicribhitheolaíocht Bhia.

Is eolaí ó thaobh gairme é an tAire Naughten agus toghadh chuig Dáil Éireann é den chéad uair sa bhliain 1997.  Toghadh an tAire Naughten chuig Seanad Éireann roimhe sin i bhfothoghchán ar an bPainéal Talmhaíochta i mí Eanáir 1997, rud a d'fhág gurbh é an comhalta Seanaid ab óige riamh é.

Is é ról Oifig an Aire:

  • idirchaidreamh a dhéanamh idir an tAire agus an Roinn
  • seirbhísí riaracháin a sholáthar don Aire
  • dul i gcomhairle le hOifig an Phríomh-Aoire ar ghnó Dála
  • cruinnithe faisnéise, óráidí agus preaseisiúintí a eagrú don Aire
  • déileáil le comhfhreagras agus le ceisteanna ó Chomhaltaí an Oireachtais, ón bpobal, ó ionadaithe poiblí, ó ambasáidí iasachta agus ó eagraíochtaí eile
  • coinní, feidhmeanna dialainne agus socruithe taistil an Aire a chomhordú agus a eagrú