You are here:

Comhdháil AR LÍNE Thionscadal CHERISH: Oidhreacht Chúltúrtha an Chósta agus Athrú Aeráide

Comhdháil AR LÍNE Thionscadal CHERISH: Oidhreacht Chúltúrtha an Chósta agus Athrú Aeráide

Comhdháil AR LÍNE Thionscadal CHERISH: Oidhreacht Chúltúrtha an Chósta agus Athrú Aeráide
12/05/2021 09:30
12/05/2021 17:00
ar líne
ar líne

Clár comhdhála agus sonraí áirithinte: https://fitwise.eventsair.com/2021cherish-project-e-conference/

When:
Where:
How to attend:

Cuir an dáta sa dialann: Dé Céadaoin12 Bealtaine 2021.

Tabharfar léargas ag an gcomhdháil idirnáisiúnta seo ar a leochailí is atá timpeallachtaí cósta d'athrú aeráide agusar an tionchar a d'fhéadfadh a bheith agathruithe amach anseo ar na timpeallachtaíseo. Beidh na páipéir dírithe ar ábhairéagsúla a bhaineann leis an téama seo aleanas – an oidhreacht chósta atá i mbaola thuiscint agus a bhainistiú.

Clár comhdhála agus sonraí áirithinte: https://fitwise.eventsair.com/2021cherish-project-e-conference/