Réamhfhocal
Minister Noel Dempsey

Cuireann an Rialtas béim mhór ar eacnamaíocht eolais a fhorbairt mar chuid dá straitéis d’fhiontair fhadtéarmacha. Ní mór go mbeadh eacnamaíocht an eolais bunaithe ar thaighde agus ar fhorbairt (R&D) i ngach réimse d’eolaíocht agus den teicneolaíocht, lena n-áirítear roinnt earnálacha a bhfuilimse freagrach astu. Tá a fhios agam go bhfuil Suirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann (GSI) ag iarraidh a bheith mar cheannródaí ó thaobh R&D don earnáil gheolaíochta agus fáiltím roimhe sin.
Soláthraíonn GSI, an ghníomhaireacht gheolaíoch Náisiúnta, seirbhísí a thacaíonn le raon cuspóirí tábhachtacha náisiúnta lena n-áirítear cosaint comhshaoil, bainistiú acmhainní nádúrtha, acmhainní mara a fhorbairt amach ón gcósta, soláthar fuinnimh inbhuanaithe agus seirbhísí oideachais. Téann GSI ina mbun sin i gcomhar le himreoirí náisiúnta eile agus údaráis áitiúla, mar aon le Suirbhéireacht Gheolaíochta Thuaisceart Éireann, agus cinntítear ar an mbealach sin go mbíonn táirgí a bheidh éifeachtach ó thaobh costais de agus torthaí iomchuí ann dá mbarr.

Cheadaigh an Rialtais clár comharbachta le déanaí ar Shuirbhéireacht Náisiúnta Ghrinneall Farraige na hÉireann (INSS) agus beidh an clár nua sin, INFOMAR, á bhainistiú ag GSI i gcomhpháirtíocht le Foras na Mara, rud a léiríonn gur éirigh leo tasc tábhachtach a bhainistiú go náisiúnta. Baineann níos mó agus níos mó den phobal leas as an eolas a thagann chun cinn ar mhaithe le saincheisteanna chomh forleathan le hacmhainní fuinnimh, sábháilteacht mara agus iascach.

Léiríonn an tuarascáil seo na príomhnithe a bhain GSI amach le bliain anuas agus léirítear a dtábhacht ó thaobh an tsaoil ó lá go lá. Tá sin ar siúl de bharr tacaíocht ár ngeallsealbhóirí agus ár gcustaiméirí, mar aon le dúthracht na foirne, agus tá áthas orm sin a lua.

Nollaig Ó Díomasaigh
An tAire Cumarsáide, Mara agus Acmhainní Nádúrtha
Feabhra 2006