2007 Tuarascáil Bhliantúil - Seirbhísí GSI a úsáid
Réamhrá | Ghníomhaireacht náisiúnta don earnáil gheo-eolaíochta | Buaicphointí | Déanann an Gheo-eolaíocht dul chun cinn suntasach | Tiománann taighde Geilleagar an Eolais | Éire 3D | Ag tacú le hinfrastruchtúr éifeachtach | Fíoru ár nacmhainneacht chósta | An Gheo-eolaíocht agus fuinneamh na hÉireann | Tá uisce glan lárnach dár dtimpeallacht | Comhoibriú Thuaidh-Theas agus comhoibriú Idirnáisiúnta | Tacaíonn an tsochaí le Geo-eolaíocht | Eagraíocht GSI | Seirbhísí GSI a úsáid
Tá aguisíní leis an Tuarascáil Bhliantúil seo ar ár láithreán gréasáin (www.gsi.ie) ina bhfuil mionsonraí ar ionadaíocht náisiúnta agus idirnáisiúnta a dhéanann foireann GSI, ar a rannpháirtíocht i gcumainn agus i ngrúpaí oibre, mionsonraí ar na foilseacháin, cuir i láthair agus turais allamuigh a threoraigh foireann GSI, chomh maith leis na cruinnithe thar lear ar fhreastail siad orthu. Tá cur síos san aguisín freisin ar na coistí agus na grúpaí oibre a thug cúnamh do GSI agus a bhfuiltear buíoch as an méid a chuir siad leis.

COINNIGH I DTEAGMHÁIL!
Is nuachlitir rialta GSI é Geology Matters a bhfuil fáil uirthi ar ár láithreán gréasáin agus trí theagmháil a dhéanamh le
gsisales@gsi.ie nó le hIonad Custaiméirí GSI.

Mura bhfuil cóipchrua de Thuarascáil Bhliantúil GSI agat cheana féin déan teagmháil le gsisales@gsi.ie nó le hIonad Custaiméirí GSI agus beidh áthas orainn tú a chur ar an liosta dáilte.

Má bhíonn eolas eile uait faoi obair GSI nó má cheapann tú gur féidir linn cabhrú leat réiteach a fháil ar fhadhbanna, ná bíodh leisce ort teagmháil a dhéanamh linn. Molaimid duit teagmháil a dhéanamh le hIonad Custaiméirí GSI ar dtús a chuirfidh rochtain ar ár seirbhísí go léir ar fáil. Tá bróisiúr a dhéanann cur síos ar ár seirbhísí agus ár bpraghsanna ar fáil ó Ionad Custaiméirí GSI nó ar www.gsi.ie.TEAGMHÁLACHA ÚSÁIDEACHA
Suirbhéireacht Gheolaíochta Éireann
Sceach an Bhacaigh
Bóthar Haddington
Baile Átha Cliath 4

Ríomhphost: gsisales@gsi.ie
Teileafón: (01) 678 2000
Deasc Fáiltithe: (01) 678 2880
Íosghlao: 1890 44 99 00
Faics: (01) 668 1782
Láithreáin Ghréasáin: 
www.gsi.ie
www.eurogeosurveys.org
www.gsiseabed.ie
www.planetearth.ie

An tIonad Custaiméirí
Uaireanta Oscailte: 09.30 – 12.45 and 14.00 – 16.30
Dúnta ag 15.30 Dé hAoine
Teagmháil: Frank Fagan
Teileafón: (01) 678 2868
Ríomhphost: 
gsisales@gsi.ie
An Leabharlann
Uaireanta Oscailte: 09.30 – 12.45 and 14.00 – 16.30
Dúnta ag 15.30 Dé hAoine
Teagmháil: Derek Collins
Teileafón: (01) 678 2896
Ríomhphost: 
gsisales@gsi.ie
Margaíocht
Teagmháil: Enda Gallagher
Teileafón: (01) 678 2834
Ríomhphost: 
enda.gallagher@gsi.ie
Cuntais Iníoctha
Teagmháil: Margaret Nolan
Teileafón: (01) 678 2820
Ríomhphost: 
margaret.nolan@gsi.ie
Screamhuisce
Ceann an Chláir: Monica Lee, Taly Hunter Williams
Teagmháil: Brian McMahon
Teileafón: (01) 678 2781
Ríomhphost: 
brian.mcmahon@gsi.ie
Mianraí
Ceann an Chláir: Gerry Stanley
Teagmháil: Dolores Duffy
Teileafón: (01) 678 2751
Ríomhphost: 
dolores.duffy@gsi.ie
Ceathartha/Geoiteicniúil
Ceann an Chláir Cheathartha: William Warren
Ceann an Chláir Gheoiteicniúil: Ronnie Creighton
Teagmháil: John Butler
Teileafón: (01) 678 2785
Ríomhphost: 
john.butler@gsi.ie
Oidhreacht/Turasóireacht agus Cartlann
Ceann an Chláir: Sarah Gatley
Teagmháil: Bernie Mockler
Teileafón: (01) 678 2837 / 2836
Ríomhphost: 
sarah.gatley@gsi.ie
An Clár Bainistithe Eolais
(Sonraí Digiteacha, GIS, Láithreán Gréasáin)
Ceann an Chláir: Ray Scanlon
Teagmháil: Ray Scanlon
Teileafón: (01) 678 2740
Ríomhphost: 
ray.scanlon@gsi.ie
An Clár Druileála Aigéan Comhtháite
(
www.ecord.org)
Ionadaithe Eolaíochta na hÉireann:
Brian McConnell
Teileafón: (01) 678 2850
Ríomhphost: 
brian.mcconnell@gsi.ie
David Hardy
Teileafón: (01) 678 2806
Ríomhphost: 
david.hardy@gsi.ie
Buncharraig
Ceann an Chláir: Andy Sleeman
Teagmháil: Andy Sleeman
Teileafón: (01) 678 2862
Ríomhphost: 
andy.sleeman@gsi.ie
Seirbhísí Teicniúla
Rochtain ar an Stóras Croíleacáin: Clive Murray
Áirithintí Léachtlainne: Clive Murray
Teileafón: (01) 678 2855
Ríomhphost: 
clive.murray@gsi.ie
Grineall na Farraige
Ceann an Chláir: Koen Verbruggen
Teagmháil: Archie Donovan (Data management)
Teileafón: (01) 678 2798
Ríomhphost: 
archie.donovan@gsi.ie
Sean Cullen (Technical operations)
Teileafón: (01) 678 2810
Ríomhphost: 
sean.cullen@gsi.ie

Tabhair ar aird go bhfuil cairt eagrúcháin Iomlán ar fáil sna haguisíní atá leis an Tuarascáil Bhliantúil seo ar http://www.gsi.ie/

AN CHAOI LE DUL I DTEAGMHÁIL LINN:

GSI location map
Oifigí Sceach an Bhacaigh:


Core Store location map
An Stóras Croíleacáin in Eastát Tionsclaíoch Áth an Ghainimh:

Barr an leathanaigh