2007 Tuarascáil Bhliantúil - Fíoru ár nachmhainneacht chósta
 Réamhrá | Ghníomhaireacht náisiúnta don earnáil gheo-eolaíochta | Buaicphointí | Déanann an Gheo-eolaíocht dul chun cinn suntasach | Tiománann taighde Geilleagar an Eolais | Éire 3D | Ag tacú le hinfrastruchtúr éifeachtach | Fíoru ár nacmhainneacht chósta | An Gheo-eolaíocht agus fuinneamh na hÉireann | Tá uisce glan lárnach dár dtimpeallacht | Comhoibriú Thuaidh-Theas agus comhoibriú Idirnáisiúnta | Tacaíonn an tsochaí le Geo-eolaíocht | Eagraíocht GSI | Seirbhísí GSI a úsáid
“Rinneadh clúdach forleathan ar thorthaí suirbhéanna 2007 sna meáin chumarsáide áitiúla, rud a léiríonn meas méadaithe an phobail ar a luach.”

Rialaíonn Éire thart ar 15% de ghrinneall farraige na hEorpa agus chuidigh sí le déanaí le beartas muirí a shocrú ar raon leathan ceisteanna a raibh tionchar acu ar an eischósta. Bhíothas ábalta é seo a dhéanamh go páirteach de bharr an raon méadaithe taighde agus seirbhísí muirí a dtugann an Rialtas tacaíocht dóibh, lena n-áirítear na suirbhéanna ar ghrinneall na farraige á gcomhbhainistiú ag Foras na Mara agus GSI.

Ba é 2007 an dara bliain inar dearnadh dul chun cinn fairsing suirbhéireachta ar INFOMAR (Mapáil Chomhtháite d’fhonn Forbairt Inbhuanaithe ar Acmhainní Mara na hÉireann) agus ar na suirbhéanna ar an ngrinneall a bhí dírithe ar an timpeallacht gar don chósta. Tugadh fáil sonraí chun críche san iardheisceart (amach ón Daingean), i mBánna Bheanntraí agus Dhún Mánais. Tugadh 90% den obair sin chun críche i gCuan na Gaillimhe agus cuireadh tús le suirbhéanna amach ó Phort Láirge agus ó Chorcaigh. Rinneadh suirbhéireacht ar limistéar níos mó ná 4600 km cearnach i rith na bliana.

Chuir suirbhé an Daingin torthaí tarraingteacha ar fáil a raibh éagsúlacht leathan de ghnéithe geolaíochta iontu, agus impleachtaí d’éiceachórais ag baint le cuid acu. Cheadaigh an mhapáil ardtaifeach léirmhínithe geolaíochta a rinne comhtháthú, don chéad uair in Éirinn, ar phatrún geolaíochta ar an gcladach agus amach ón gcósta, áit ar dearnadh mapáil ar limistéir fhairsinge de nochtadh aolchloiche agus gainneamhchloiche. Cheadaigh an mionsonra saothraithe mapáil éasc agus fillteacha amach ón gcósta ar bhealach níos cruinne, uaireanta, ná mar is féidir a bhaint amach ar an gcladach. Chomh maith leis seo dreachadh mórdhroim oighreach mhoiréin thar 15km ar fhad, a taisceadh ó bhileoga oighir tráth a raibh leibhéal na farraige níos ísle. B’fhéidir gurb é an chlais treochtaí ag dul soir - soir ó thuaidh, a leanann líne thuaidh an chósta ar Leithinis an Daingin ar feadh 40km, an ghné is suimiúla ar fad.

Galway Bay
Reproduced by permission of the Controller of her Majesty’s Stationary Office
and the UK Hydrographic Office

Tá gach eolas a tháirgeann INFOMAR ar fáil anois saor in aisce le híoslódáil ó láithreán gréasán nua idirghníomhach (https://jetstream.gsi.ie/iwdds/index.html). Rinneadh clúdach forleathan ar thorthaí suirbhéanna 2007 sna meáin chumarsáide áitiúla, rud a léiríonn meas méadaithe an phobail ar a luach.

Chinn an Rialtas Coiste Idir-rannach a bhunú chun moltaí a dhréachtadh do chruthú córas rabhaidh zúnamaí d’Éirinn mar chuid de chóras atá comhordaithe go hidirnáisiúnta. Tá GSI ar thús cadhnaíochta i dtaca leis an bpróiseas seo i gcomhordú le Met Éireann, Foras na Mara, Institiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Cliath agus roinnt Ranna Rialtais. Tá iarrachtaí idirnaisiúnta san Atlantach Thuaidh á gcomhordú ag an gCoimisiún Aigéaneolaíochta Idirnáisiúnta i gcomhar leis an Eagras Meitéareolaíoch Domhanda.

Marine Institute logoMet Eireann logoIOC logoWMO logoDIAS logo


 Barr an leathanaigh