Seirbhisí an GSI a úsáid
 
Réamhfhocal | An Méid a Baineadh Amach i 2006 | Ag freastal ar Shochaí atá ag Athrú | Ag tacú le hEacnamaíocht Eolasbhunaithe | Ár gComhshaol a chosaint | Ár nAcmhainní Domhanda a Mhapáil | Teagmháil leis an tSochaí | Ag Comhoibriú Thar Lear | Timpeallacht Oibre Spreagúil a Sholáthar | Seirbhísí an GSI a úsáid


Tá aguisín don Tuarascáil Bhliantúil seo ar ár láithreán gréasáin (www.gsi.ie
) ina bhfuil mionsonraí ar ionadaíocht náisiúnta agus idirnáisiúnta a dhéanann foireann an GSI, ar a rannpháirtíocht i gcumainn agus i ngrúpaí oibre, mionsonraí ar na foilseacháin, cuir i láthair agus turais allamuigh a mbíonn foireann an GSI mar cheannairí orthu, chomh maith le mionsonraí ar chruinnithe thar lear ar freastalaíodh orthu. San aguisín freisin tá na coistí agus na grúpaí oibre a thug cúnamh don GSI agus a bhfuiltear buíoch as an méid a chuir siad leo.

COINNIGH I DTEAGMHÁIL!

Is nuachtlitir rialta an GSI é Geology Matters a bhfuil fáil uirthi ar ár láithreán gréasáin agus trí theagmháil a dhéanamh le gsisales@gsi.ie nó le hIonad Custaiméirí GSI.

Mura bhfuil cruachóip de Thuarascáil Bhliantúil an GSI leat cheana féin, déan teagmháil le gsisales@gsi.ie nó le hIonad Custaiméirí an GSI agus beidh áthas orainn tú a chur ar ár liosta dáilte.

Má tá aon eolas breise uait faoi obair an GSI nó má cheapann tú gur féidir linn cabhrú leat réiteach ar fhadhbanna a aimsiú, ná bíodh drogall ort teagmháil a dhéanamh linn. Molaimid duit teagmháil a dhéanamh le hIonad Custaiméirí an GSI ar dtús, ina mbeidh rochtain ar ár seirbhísí go léir le fáil. Tá bróisiúr a léiríonn ár seirbhísí agus ár bpraghsanna ar fáil ó Ionad Custaiméirí an GSI nó ar www.gsi.ie.

 


Suirbhéireacht Gheolaíochta Éireann

Sceach an Bhacaigh
Bóthar Haddington
Baile Átha Cliath 4.

An tIonad Custaiméirí

Uaire Oscailte: 09.30 – 12.45 agus
14.00 – 16.30
Dúnann ag 15.30 de hAoine
Teagmháil: Frank Fagan
Teileafón: (01) 678 2868
E-mail: gsisales@gsi.ie

Ríomhphost: gsisales@gsi.ie
Teileafón: (01) 678 2000
Deasc Fáiltithe: (01) 678 2880
Lo-Call: 1890 44 99 00
Faics: (01) 668 1782
Láithreáin Ghréasáin:
www.gsi.ie
www.eurogeosurveys.org
www.gsiseabed.ie

Margaíocht

Teagmháil: Enda Gallagher
Teileafón: (01) 678 2834
Ríomhphost: enda.gallagher@gsi.ie
 

Cuntais Iníoctha

Teagmháil: Margaret Nolan
Teileafón: (01) 678 2820
Ríomhphost: margaret.nolan@gsi.ie

Screamhuisce

Ceann an Chláir: Monica Lee
Teagmháil: Michael Kennedy
Teileafón: (01) 678 2781
Ríomhphost: michael.kennedy@gsi.ie

Leabharlann

Teagmháil: Derek Collins
Teileafón: (01) 678 2896
E-Ríomhphost:
gsisales@gsi.ie

Mianraí

Ceann an Chláir: Gerry Stanley
Teagmháil: John Butler
Teileafón: (01) 678 2751
E-Ríomhphost:
john.butler@gsi.ie

Ceathartha /Geoiteicniúil

Ceann an Chláir Cheathartha: William Warren
Ceann an Chláir Gheoteicniúil: Ronnie Creighton
Teagmháil: John Butler
Teileafón: (01) 678 2785
Ríomhphost:
john.butler@gsi.ie

Oidhreacht/Turasóireacht agus Cartlann

Ceann an Chláir: Sarah Gatley
Teagmháil: Sarah Gatley
Teileafón: (01) 678 2837
Ríomhphost:
sarah.gatley@gsi.ie

An Clár Bainistithe Eolais

(Digital Data, GIS, Website)
Head of Programme: Ray Scanlon
Teagmháil: Ray Scanlon
Teileafón: (01) 678 2740
Ríomhphost:
ray.scanlon@gsi.ie

An Clár Druileála Aigéan Lánpháirtithe

Ionadaithe Eolaíocha na hÉireann: Brian McConnell
Teileafón: (01) 678 2850
Ríomhphost:
brian.mcconnell@gsi.ie
agus David Hardy
Teileafón: (01) 678 2806
Ríomhphost:
david.hardy@gsi.ie
Additional information on the following website: www.ecord.org

Buncharraig

Ceann an Chláir: Andy Sleeman
Teagmháil: Andy Sleeman
Teileafón: (01) 678 2862
Ríomhphost:
andy.sleeman@gsi.ie

Grinneall na Farraige

Ceann an Chláir: Koen Verbruggen
Teagmháil: Archie Donovan (Bainistíocht sonraí)
Teileafón: (01) 678 2798
Ríomhphost:
archie.donovan@gsi.ie
Sean Cullen (Oibríochtaí teicniúla)Teileafón: (01) 678 2810
Ríomhphost:
sean.cullen@gsi.ie

Seirbhísí Teicniúla

Rochtain ar an gCroíleacán: Clive Murray
Áirithintí Léachtlainne: Clive Murray
Teileafón: (01) 678 2855
Ríomhphost:
clive.murray@gsi.ie


Tabhair ar aird go bhfuil cairt eagrúcháin iomlán san aguisín leis an Tuarascáil Bhliantúil seo ar Appendices


AN TSLÍ LE TEAGMHÁIL A DHÉANAMH LINN

 Go barr an leathanaigh